Stretched Garlic Focaccia


Stretched Garlic Focaccia

12

Topped with mozzarella